Hướng dẫn

Hướng dẫn kiểm tra Nhật ký Web


Tính năng hiển thị lịch sử truy cập Web của tất cả các máy trạm theo thời gian. Nếu muốn xóa lịch sử duyệt Web, hãy nhấp chuột vào biểu tượng , chọn ngày và xóa (ấn thêm nút refresh để thấy hiệu quả tức thì)

Loading…