Hướng dẫn

 • Tải game Online
  Chọn Game chưa tải –  Chọn game muốn tải về - Click chuột phải chọn Tải về
 • Đóng/Mở băng máy trạm
  Chọn Quản lý máy trạm –  Chọn máy muốn đóng/mở băng - Click chuột phải chọn Đóng/Mở
 • Xóa game
  Chọn Game đã cài –  Chọn game muốn xóa - Click chuột phải chọn Xóa
 • Tìm game
  Để tìm thông tin game trên RDC tải xuống cho PM Click Nguồn trung tâm tải xuống - Phải chuột vào danh sách game bên phải (hoặc bấm tổ hợp phím Crrl ...
 • Cách cập nhật game thủ công
  Vào thư mục chứa game (Thường game để ở phân vùng E) - Chọn file chạy của game   Đợi game chạy hoàn thành ...
Loading…